คณะมนุษยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้น ม.6 และ คุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 4 หลักสูตร

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ นักเรียนชั้น ม.6 และ คุณครูจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 4 หลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์