คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต และความร่วมมือสำหรับกิจรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Showa Women’s University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดย Professor Dr. Mariko BANDO, Chancellor and President of Showa Women’s University และ Mr. Masanobu Yamazaki, Director, Center for International Exchange

เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต และความร่วมมือสำหรับกิจรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องประชุม HB7207 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

---------------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5M9zr