คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น J-challenge

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาภัค รัตน์เถลิงศักดิ์ และนายฐิติพงศ์ นามแฮด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท และคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจาก J-education ในการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น J-challenge ประเภททีม

ณ งาน Nippon Haku กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566