คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก IYF Thailand (International Youth Fellowship) มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศไทย

  • By: Admin
images description

คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวดล เกตุแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก IYF Thailand (International Youth Fellowship) มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประเทศไทย เพื่อหารือในรายละเอียดโครงการ IYF World Camp ค่ายเยาวชนนานาชาติ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติต่อไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์