คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์สอง คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์