งานบริหารทั่วไป

หน่วยรักษาความปลอดภัย

image
นางสาวทัศนา เรือนคำ
พนักงานปฏิบัติงานProfile free iconนายอนนท์ สิงห์โทราช
พนักงานบริการทั่วไป
image
นายอนุชัย ปิงชัย
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
image
นายอนุชา สวันสุ
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

- ไม่มีเอกสารประกอบ -