งานการเงิน การคลังและพัสดุ

การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

การขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลางคณะมนุษยศาสตร์ ให้ดำเนินการบนระบบ e - Humanities 


เข้าสู่ระบบการจองรถยนต์ส่วนกลางที่

http://e-humanities.human.cmu.ac.th

เมนู >> ครุภัณฑ์ >> รถยนต์ส่วนกลาง >> ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง


โปรดอ่านหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการตามไฟล์แนบ