งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Collaboration (การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ ร่วมกับ top 50 University) 29 เมษา 63

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://rac.oop.cmu.ac.th หัวข้อ ข่าวประกาศ > ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน อันดับ 1-20 ของโลก