ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170033 อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท สังกัดศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin