ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี ประเภท (EP) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP170041 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin