ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งเลขที่ E๑๗๐128 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  • By: Admin