ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ อาคาร HB 4 HB 6 และ HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,740 บาท จำนวน 6 อัตรา มีกำหนด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

  • By: Admin