ข่าวประกาศ

ขยายรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ อาคาร HB 4 HB 6 และ HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,470 บาท จำนวน 6 อัตรา

  • By: Admin

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ อาคาร HB 4 HB 6 และ HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,470 บาท จำนวน 6 อัตรา อายุสัญญาจ้าง จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563