ข่าวประกาศ

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน

  • By: Admin

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน