ข่าวประกาศ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170133 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์

  • By: Admin