งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คำจำกัดความผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งฯ

คำจำกัดความผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งฯ

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากด้านล่าง

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำจำกัดความผลงานทางวิชาการ.pdf