ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170024 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170024 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท สังกัดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบข่าว 1