ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวนอัตราว่าง 12 อัตรา


แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170054, E170058, E170090, E170092, E170128, E1700129, E170131, E170132, E170135, E170136, E170138 และ E170140 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวนอัตราว่าง 12 อัตรา

เอกสารประกอบข่าว 1