การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561


เอกสารประกอบข่าว 20180814084506000000wSfPw.pdf