ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ E170142


แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ E170142 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์

เอกสารประกอบข่าว 1