ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน ตำแหน่งเลขที่ E170142


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน ตำแหน่งเลขที่ E170142 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท สังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบข่าว 1