ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านสภาพจิตและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ E170142


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านสภาพจิตและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ E170142 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์

เอกสารประกอบข่าว 1