ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E170004


แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170004 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก

เอกสารประกอบข่าว 1