ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา เพื่อสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170054 , E170058 , E170090 , E170092 , E170128 , E1700129 , E170131 , E170132 , E170135 , E170136 , E170138 และ E170140 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 อัตรา เพื่อสังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบข่าว 1