กิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน


โครงการแลกเปลี่ยนกับ National Chung Cheng University ประเทศไต้หวัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ "โครงการแลกเปลี่ยน 2019 Fall Semester และ 2020 Spring Semester" และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ โดย 2019 Fall Semester ส่งภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2020 Spring Semester ส่งภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -