การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)

เอกสารประกอบข่าว 1