สาขาวิชาภาษาพม่า

Division of Burmese

ข่าวกิจกรรม


Read More

ประวัติความเป็นมา

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


แนะนำหน่วยงาน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


โอกาสในการทำงาน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


ติดต่อ

สาขาวิชาภาษาพม่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5394-3247 
หมายเลขโทรสาร : 0-5394-3209