ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ และแนวทางในการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ชลาธิป วสุวัต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์