ข่าวกิจกรรม

ร่วมให้การต้อนรับ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ร่วมให้การต้อนรับ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์