ข่าวกิจกรรม

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาผู้นำองค์การนักศึกษา นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่