ข่าวกิจกรรม

แสดงความยินดี และให้กำลังใจแก่นักศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 3 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ”สะพานสู่ภาษาจีน” (Chinese Bridge) ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ) เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ โดยคณบดีกล่าวแสดงความยินดี และให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันในระดับโลกที่ประเทศจีนต่อไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7207