สาขาวิชาภาษาสเปน
ชั้น 1 อาคาร HB 6
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงสร้างองค์กรของภาควิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา ได้แก่

  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
  • สาขาวิชาภาษาสเปน

ข้อมูลเพิ่มเติม..ที่นี่