สาขาวิชาภาษาสเปน
ชั้น 1 อาคาร HB 6
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

News Update !!!       ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาสเปน ซึ่งทางสาขาวิชาภาษาสเปนได้เปิดเป็นแบบ
Elective ชื่อวิชา Spanish1 รหัสวิชา ESP 023101 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550
สามารถลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงวันที่ 20-24 ตุลาคม 2550 โดยเปิดให้ลง 3 Section ดังต่อไปนี้
 
Section 1 : Monday/Thursday 13.00-14.30
Section 2 : Monday/Thursday 14.30-16.00
Section 3 : Tuesday/Friday     11.00-12.30
     นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาภาษาสเปน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------