สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับสำนักงานคณะฯ
การบริหารงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน


ร่วมถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์
พิธีรับขวัญมหาบัณฑิตและบัณฑิต รุ่นที่ 52
การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ

Banner