สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกี่ยวกับสำนักงานคณะฯ
การบริหารงาน
ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
ข่าวประกาศจากคณะฯ

an image Welcome

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน


พิธีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู่ช่วยศาสตราจารย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จากการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับโลก

Banner