พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200394/0/0

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 3 x 3 x 9 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย องค์พระสีทอง ฐานพระสลักอักขระล้านนา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเคารพ กราบไหว้ บูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง, ทอง

พิธีกรรมในวัด

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ