ผ้าถุง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100992/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 40 x 64 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการปักลวดลายเส้น เกลียวเชือก และดอกไม้สลับกันไปมา มีสีพื้นผ้าถุงเป็นสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในสวมใส่และใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ฟ้อนรำ เป็นต้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุผ้า

สีอื่นๆ, แดง

เสื้อผ้าผ้าถุง, หญิง

ภาพประกอบ