ผ้าถุง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100991/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 32 x 43 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีพื้นผ้าเป็นสีเทา มีการปักลวดลายเป็นดอกไม้บาน ลายโค้งขึ้นลง ตามด้วยดอกไม้บาน และดอกไม้เล็กสลับไปมา ส่วนขอบล่างผ้าถุงเป็นสีดำ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในสวมใส่และใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ฟ้อนรำ เป็นต้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุผ้า

สีดำ, อื่นๆ

เสื้อผ้าผ้าถุง, หญิง

ภาพประกอบ