ตู้ธรรมจำลอง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100644/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5 x 8 x 10 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพตู้ไม้แกะสลักทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้เก็บพระธรรม คัมภร์ พระไตรปิฎก

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีทอง

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ