ฝาถ้วย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100463/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 7 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฝาถ้วยมีลักษณะเป็นส่วนโค้งมน ด้านบนเป็นห่วงขึ้นยึดติดกับส่วนฝา มีลวดลายของดอกไม้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ปิดถ้วย ป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกไปในอาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเครื่องปั้นดินเผา

สีขาว, อื่นๆ

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ