ซึง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0700386/2555/ชร

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุผาเงา เชียงราย

ประเภท/ขนาดซึง 24.5 x 96 x 7.5 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะเป็นแท่งยาว ส่วนลำตัวคล้ายวงกลม กลวงตรงกลาง ลำคอยาว มีลูกบิด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้เป็นเครื่องดนตรี

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

เครื่องดนตรีซึง

ภาพประกอบ