แอ๊บปูน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0700332/2555/ชร

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุผาเงา เชียงราย

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5.5 x 5.5 x 3.8 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

ทำจากไม้มีรูปทรงกลม กรวงตรงกลางสามารถเก็บปูนได้ มีลวดลายประดับข้าง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้สำหรับเก็บปูน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีทอง, แดง

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ