ซิ่นไหมลาว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0700450/2555/ชร

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุผาเงา เชียงราย

ประเภท/ขนาดซิ่น 64 x 90 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

มีสีดำสลับสีแดง ส่วนปลายทั้งสองด้านมีลวดลายสลับสีสัน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

เครื่องแต่งกาย ใช้สวมใส่

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุผ้า

สีดำ, แดง

เสื้อผ้าผ้าถุง

ภาพประกอบ