สุ่มปลา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0700208/2555/ชร

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุผาเงา เชียงราย

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 34 x 37.5 x 40 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

ทำจากไม้โดยการนำไม้มาเหลาเป็นซี่แล้วนำมัดเรียงกันให้เป็นรูปทรงกระบอก ใช้ยางรถปิดบริเวณส่วนหัวเพื่อทำเป็นที่จับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้ในการจับปลา โดยการนำไปครอบปลาที่ว่ายในน้ำ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปไร่งาน

ภาพประกอบ