ไซมะหลาก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0700197/2555/ชร

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดไซ 24 x 127 x 8 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

ทำจากไม้ โดยการนำไม้มาสานให้มีรูปทรงกระบอกปิดท้าย 2 ชิ้น และนำมากระกอบเข้าด้วยกัน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้สำหรับดักจับปลา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปไร่งาน

ภาพประกอบ