ฮอกควาย(เกราะควาย)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0700172/2555/ชร

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุผาเงา เชียงราย

ประเภท/ขนาดเกราะ 8.2*19.8*14 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

 

เป็นไม้ทรงสี่เหลี่ยม มีรูกรวงและมีไม้แขวนอยู่ด้านใน เพื่อทำให้เกิดเสียง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้สำหรับคล้องคอ วัวหรือควาย เพื่อบอกแหน่ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปไร่งาน

ภาพประกอบ