หินกรวดแม่น้ำสำหรับนวดตัว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0700040/2555/ชร

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุผาเงา เชียงราย

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5*18.2*22 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

เป็นหินสีดำมีลักษณะเรียวยาว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้สำหรับนวดตัวบรรเทาอาการเมื่อยล้า

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีดำ

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ