กัวะข้าว ทดสอบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ1112

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดกัวะข้าว 12 x 12 x 12 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพ

กายภาพ

ลักษณะพิเศษ

พิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ใช้งาน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน, เครื่องปั้นดินเผา, ไม้

สีม่วง, อื่นๆ, เขียว

เสื้อผ้าผ้าขาวม้า, ผ้าโพกศรีษะ

ภาพประกอบ