ขวด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400345/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดไห, โอ่ง, โถ, ขวด 9 x 5 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานวงกลมแบนเรียบ ขวดกว้างออกจากฐาน แล้วโค้งงอเข้าจนแคบเป็นบริเวณปากขวด ด้านข้างด้านหนึ่งเป็นหัวปลา มีรูปตรงปากปลา อีกด้านหนึ่งเป็นหางปลา รอบขวกเป็นเกล็ดปลา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการใส่ยาเม็ด หรือ ยาน้ำ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุกระเบื้องเคลือบ

สีเหลือง

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ