กล้องยาสูบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400227/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพทำจาดินเผา ที่จุดยาสูบมีลักษณะทรงกรวยฐานทรงวงกลมแบนเรียบ มีก้านยาสูบมีลักษณะคีบกล้องยาสูบยื่นออกมาไว้เสียบกับไม้สูบยาสูบ มีลวดลายดอกบัว ชำรุด ปลายก้านที่เสียบไม้จุดยาสูบแตกหัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สูบยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีดำ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะงานแกะสลัก, งานปั้น

ภาพประกอบ