ตลับเงิน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400174/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 7 x 7 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นตลับเงินทรงกระบอก ตัวตลับกับฝาเปิด-ปิด แยกออกจากกันได้ ตัวตลับและฝาตลับมีลวดลายของดอกไม้ ใต้ตลับมีลสายเส้นดอกไม้

ลักษณะพิเศษมีน้ำหนักเบา และสามารถพกพาได้สะดวก

รายละเอียดการใช้งานไว้ใช้ใส่สิ่งของมีค่าต่าง ๆ เช่น แก้ว แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเงิน

สีเงิน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ